BVIS

Babītes vidusskolas informācijas sistēma

MOODLE

Babītes vidusskolas E-mācību MOODLE vide

Bibliotēka

Babītes vidusskolas elektroniskā bibliotēka

Skolas mājaslapa

Babītes vidusskolas mājaslapa

Interešu izglītība

Babītes vidusskolas interešu izglītības programmas